6 Comments
Aug 17Liked by Jacek Zadrożny

Bardzo dobry pomysł z kodami zamiast opasłych instrukcji. Tyle się mówi o ekologii a nikt nie pomyślał ile można by w ten sposób zaoszczędzić papieru i kosztów dla producentów

Expand full comment